GETJSONVALUE

Previous Next

GETJSONVALUE


JSON kodu içinde istenilen üst seviye anahtarı bulur ve içini döndürür.


Komut


DECODEFETCHTAGSRC (jsonverisi,anahtar)Parametreler

İsim

Tip

Açıklama

Zorunlu

Varsayılan

jsonverisi

metin

Bir encode komutu ile oluşturulmuş JSON formatı kodu

Evet        


anahtar                        

metin

JSON verisi içinde aranacak anahtar (root kısmında olmalıdır)

Evet

                               

Örnekler


Aşağıdaki örnek istenen YılAyGün formatında ismi olan json verisinin içindeki data anahtarının içindeki anahtarismi alt anahtarının değerini bulur


{!SET $d1={!RET loadurl http://orneksite/{!RET convertdate $1,yyyyMMdd!}.json!}!}{!RET getjsonvalue {!RET getjsonvalue {!GET $d1!} data!} anahtarismi!}|Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator