INDEXOF

Previous Next

INDEXOF


Metin içindeki bir alt metni döner.


Komut


INDEXOF (sözdizisi,sıra)



Parametreler

İsim

Tip

Açıklama

Zorunlu

Varsayılan

sözdizisi

metin

Bir metin ifadesi

Evet        


sıra                        

sayı

metin içinden dönülecek olan alt metinin başlangıç noktası

Evet





                               

Örnekler


Aşağıdaki örnek deneme yazısı metnindeki 6.sıradan itaberen kalanını gösterir. Sadece yazısı döner.


{!SET $d1={!RET indexof(deneme yazısı 6!}!}|



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Qt Help files