GETJSONARRAY

Previous Next

GETJSONARRAY


JSON kodu içinde istenilen üst seviye dizi anahtarı bulur ve içini döndürür.


Komut


GETJSONARRAY (jsonverisi,anahtar,indeks)Parametreler

İsim

Tip

Açıklama

Zorunlu

Varsayılan

jsonverisi

metin

Bir encode komutu ile oluşturulmuş JSON formatı kodu

Evet        


anahtar                        

metin

JSON verisi içinde aranacak anahtar (root kısmında olmalıdır)

Evet


indeks

sayı

anahtar dizindeki istenen satır no

Evet

                               

Örnekler


Aşağıdaki örnek istenen json verisinin içindeki array anahtarının içindeki 1. sıradaki satırın değerini döner. Dönen değerin içindeki bir anahtar GETJSONVALUE kullanılarak alınabilir.


{!SET $kod={!RET loadurlencode http://orneksite.com/sayfa!}!} {!RET getjsonarray $kod,array,1!}Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?