DECODETAGVALUE

Previous Next

DECODETAGVALUE


HTML kodu içinde istenilen html tagi bulur içindeki attribute değerini döner.


Komut


DECODETAGVALUE (htmlkod,htmltag,attribute)Parametreler

İsim

Tip

Açıklama

Zorunlu

Varsayılan

htmlkod

metin

Bir encode komutu ile oluşturulmuş HTML sayfa kodu

Evet        


htmltag                                

metin

HTML sayfa kodunun içinde aranacak tag

Evet


attribute

metin

TAG içindeki attribute ismi

Evet

                               

Örnekler


Aşağıdaki ilk örnek istenilen bir sayfanın id si cpv olan input tagini bulur ve value olan attribute değerini döner


{!RET decodetagvalue {!GET d1!},input[id=cpv],value!}!}

{!SET link={!RET decodetagvalue $liste,div[class=post-title]>a:nth-child(2),href!}!}Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents