DECODEFETCHTAGHTML

Previous Next

DECODEFETCHTAGHTML


HTML kodu içinde istenilen html tagi bulur ve sadece ilk gördüğünün içini (HTML formatında tasarımı koruyarak) döndürür.


Komut


DECODEFETCHTAGHTML (htmlkod,htmltag,encodingtipi)Parametreler

İsim

Tip

Açıklama

Zorunlu

Varsayılan

htmlkod

metin

Bir encode komutu ile oluşturulmuş HTML sayfa kodu

Evet        


htmltag                                

metin

HTML sayfa kodunun içinde aranacak tag

Evet


encodingtipi

metin

ISO-8859-9 veya UTF-8

Hayır

UTF-8
Çalıştırma sonrasında, $fetchtagsize değişkenine bulunan eşleşme sayısı atanır.

                               

Örnekler


Aşağıdaki örnek istenilen bir sitedeki sayfanın class isminde burcDetail geçen <div> taglerini bulur ve ilk gördüğünün içini gösterim formatlarını koruyarak ekranda gösterir ve sesli söyler


{!RET decodefetchtaghtml {!GET d1!},div[class~=burcDetail.*]!}Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator