RANDOM

Previous Next

RANDOM


Rastgele bir değer döner. Değer 0 ile değişken arasındadır.Komut


LISTVARIABLE degiskenParametreler


İsim

Tip

Açıklama

Zorunlu

Varsayılan

degisken

metin


Evet        
                               

Örnekler

0 ile 9 arasında değer döner. 0 ve 9 dahildir.


{!RET random 10!}Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites