DECODEFETCHTAGLINES

Previous Next

DECODEFETCHTAGLINES


HTML kodu içinde istenilen html tagine ait tüm olasılıkları bulur be bunları satırlar halinde düz metin olarak sunar. Satırlar \n ile ayrılmıştır.


Komut


DECODEFETCHTAGLINES (htmlkod,htmltag)Parametreler


İsim

Tip

Açıklama

Zorunlu

Varsayılan

htmlkod

metin

Bir encode komutu ile oluşturulmuş HTML sayfa kodu

Evet        


htmltag                                

metin

HTML sayfa kodunun içinde aranacak tag

Evet

                               

Örnekler


DECODEFETCHTAG ile benzer niteliktedir. Farkı tek sonuç yerine tüm olasılıkları satır satır dönmesidir.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites