ADDTOVARIABLE

Previous Next

ADDTOVARIABLE


Değişkene dizi mantığında yeni bir değer ekler


Komut


ADDTOVARIABLE (dizi,degişken)Parametreler


İsim

Tip

Açıklama

Zorunlu

Varsayılan

degisken

metin

degiskene değer ekler

Evet        


deger                                

metin

degiskene değer ekler

Evet

                               

Örnekler
{!RET addtovariable sinavlar,kimya!}{!RET addtovariable sinavlar,fizik!}{!RET addtovariable sinavlar,matematik!}Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create cross-platform Qt Help files